Investeren met Scaldis Invest

Investeren met Scaldis Invest

Scaldis Invest participeert in Nederlandse midden- en kleinbedrijven met bewezen trackrecord in uiteenlopende sectoren, met een voorkeur voor productie en logistiek. Bij Scaldis Invest wordt (particuliere) investeerders de mogelijkheid geboden om op eenvoudige wijze te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven, waarbij een aantal belangrijke voordelen gelden:

Deal-per-deal principe

Door het hanteren van het deal-per-deal principe kunnen investeerders per participatie hun interesse kenbaar maken aan de hand van een uitgebreid prospectus dat wordt opgesteld door Scaldis Invest. In tegenstelling tot de traditionele fondsstructuur – waar de middelen ter beschikking worden gesteld aan een fonds die middels een bepaalde strategie participeert in bedrijven – heeft een investeerder daadwerkelijk invloed op de allocatie van gelden.

Het deal-per-deal principe vormt een natuurlijk mechanisme om kwalitatieve ondernemingen te selecteren. Door de gehanteerde structuur wordt Scaldis gestimuleerd om de juiste bedrijven te selecteren die aantrekkelijk zijn voor investeerders, die vervolgens zelf beslissen om al dan niet te participeren. In tegenstelling tot investeringen in traditionele private equity fondsen, ontstaat er voor Scaldis Invest zodoende geen druk om het – in traditionele fondsen veelal vooraf – opgehaalde vermogen van investeerders te besteden.

De investeringen bij Scaldis Invest kunnen al dan niet plaats vinden in fondsstructuur, waardoor alsnog een spreiding van risico’s voor de investeerder wordt bewerkstelligt.

Flexibele exit-strategie

De flexibele investeringsstructuur heeft als voordeel dat geen gedwongen afwikkeling van het fonds hoeft plaats te vinden na het verloop van een vooraf gekozen termijn, zoals bij traditionele private equity fondsen veelal wel het geval is. Het gevolg van de flexibele structuur is dat een optimale verkoopopbrengst gerealiseerd kan worden en kan ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt en binnen de onderneming.

Toegevoegde waarde

De kring van investeerders bestaat uit een sterk netwerk van (oud-) ondernemers en managers uit diverse sectoren, die bekend zijn met de risico’s van het verstrekken van risicodragend vermogen. Door investeerders specifiek bij een casus te betrekken resulteert een gerichte inzet van kennis en kapitaal. Afhankelijk van de wensen van partijen, kunnen de deelnemende investeerders eventueel een bijdrage leveren aan de onderneming om hun toegevoegde waarde te leveren.

De deelnemende investeerders zijn voor de langere termijn (> 5 jaar) betrokken bij de participatie-ondernemingen

Maatwerk

Scaldis Invest B.V. is vrijgesteld van vergunningsplicht voor de AFM en valt onder het AIFMD-registratieregime. Scaldis Invest B.V. is als beheerder geregistreerd met vergunningstype AIFM registratie (art. 2:66a Wft) met als vergunningsnummer 15005273. Onder het registratieregime is Scaldis Invest verplicht om de deelnemingsrechten aan te bieden:

  1. Aan minder dan 150 personen;
  2. Tegen een tegenwaarde van ten minste €100.000 per deelnemer, of indien zij een nominale waarde per recht hebben van ten minste €100.000.

Investeren bij Scaldis Invest is maatwerk. Om deze reden is het interne beleid vanuit Scaldis Invest dat het minimale investeringsticket per investeerder € 300.000 bedraagt.

Ons team komt graag met u in gesprek!

© 2024 Scaldis Invest. All Rights Reserved.